Linaje

Su tiempo Arbol genealógico El libro Página principal

 

Andrés Romar Leis (1808-1885)

En el libro "Ancestros y vivencias" podemos leer de él:

Nace en Fornelos el 13 de abril de 1808 y muere en 1885. Su madre procedía de Borneiro, pero con toda seguridad entroncaba con la Casa do Piñeiro y la de Mórdomo. Se casa con Antonia Castiñeira Lema, (Serantes 1810-Fornelos 1868).Viven en la casa que arrendó su tio-abuelo y que luego ellos compraron . De su matrimonio tienen seis hijos: Andrea, Rosa, Maria, José, Manuela y Carmen.

Antonia procede de la casa hidalga del Piñeiro de Santa María de Serantes. El apellido Castiñeira procede del lugar de mismo nombre, en San Xoán de Cambeda
En el año 1852, compra, en la Villa de Corme, las dos sextas partes de la mitad de la casa en que vivía, además de otros bienes, por 500 reales de vellón. Por estos bienes venía pagando renta la familia al menos desde 1801, fecha en que otro Andrés Romar (tío abuelo de éste) hace el arriendo en Corme.
Sobre las casas hidalgas, anteriormente citadas, podemos leer en la obra de Xosé Ma. Lema:
"A casa fidalga do Piñeiro desapareceu, pasando o seu estragado brasón a outra casa da parroquia (aprécianse neste escudo, moi borros, o piñeiro e as lanzas dos Leis). 0 fundador do vínculo en Serantes foi don Francisco Leis, fillo de Martín de Leis, da casa de Mórdomo en Traba... Dado o poderío medieval dos Condes de Traba, é de supoñer que estes fidalgos fosen familiares próximos e vasalos seus, en orixe. "
Continuando con las casas hidalgas de la parroquia de Traba dice: "Esta parroquia parece que deu nome á familia dos Condes de Traba, en certas ocasións todopoderosos condes de Galicia ("Galletis comis") na etapa altomedieval. Os Traba son a máis antiga liñaxe da Fisterra galega e constitúen o tronco do que agromaron os Moscoso, Montaos, Andrade e Mariñas (*). D. Pedro Froila de Traba (ou Fernández de Traba) foi o célebre aio do futuro emperador Alfonso VII de Galicia, Castela e León (criado baixo a súa protección no mosteiro de Moraime) e chegou a titularse a si mermo (1109) "Imperator in orbe Gallaecia", según a Historia Compostela. D. Pedro -e tamén a súa primeira muller, dona Urraca Frolaz- era de sangre real; dominaba este señor feudal toda a costa desde Fisterra a Ribadeo, e polo interior chegaba deica os mesmos lindeiros do Xiro compostelán . D. Pedro foi case un rei e tal vez por iso xace enterrado na capela das Reliquias da catedral compostelana (finou no ano 1126)
(Crespo). Un dos seus fillos Fernando Peres de Traba, tivo moita influencia no recen creado Condado Portucalense (ó lado de Dª. Elvira, da que foi amante, filla de Alfonso VI e nai de Afonso Heriques), futuro reino de Portugal (Oliveira Marques; 1977-I:63,64).
(*) A familia feudal dos Bermúdez de Traba considérana algúns autores a máis antigua de España (Crespo; 1962-
II: 208, 209). Este autor recolle no seu estudio as referencias que a esta familia fixeran GÁNDARA (1970), LopezFerreiro (1889-1991), e outros........."..